Zorgadvies & Trainingen


Tijdelijk versterking nodig op het gebied van zorgadvies en trainingen?

Gonnie Olthof Zorgadvies & Trainingen biedt diverse mogelijkheden op het gebied van AWBZ - WMO en op het gebied van ergonomie op de werkplek.

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Er vinden regelmatig veranderingen plaats binnen het zorgstelsel in Nederland. Verschillende soorten zorg en hulpmiddelen worden vanuit verschillende wetten (gedeeltelijk) vergoed. Het is voor veel mensen moeilijk om door de bomen het bos te zien. Door mijn kennis en ervaring van de wet- en regelgeving op het gebied van zorg en welzijn kan ik gedegen adviezen geven en ondersteuning bieden.

Advies op het gebied van Ergonomie op de werkplek komt voort uit mijn paramedische opleiding en mijn werkervaring in het analyseren en aanpassen van werkplekken.

Uitgangspunt van het op een juiste wijze inrichten en opstellen van een werkplek is de anatomische bouw en natuurlijk bewegingspatroon van de cliŽnt, zodat hij of zij op een voor het lichaam meest gunstige (lees: gezonde) wijze kan werken. Resultaat: een lagere kans op ziekteverzuim door lichamelijke klachten zoals RSI.

Werkwijze

Ik denk graag mee over uw vraag om wensen en de mogelijkheden helder te krijgen. Zonder duidelijke vraag geen goed antwoord. Voorafgaand aan iedere opdracht voer ik daarom een intakegesprek om de vraag en de verwachtingen van de opdrachtgever helder te krijgen en op deze wijze tot een op maat gemaakte dienst te komen.